Articles

Maciej Błażewski : 0000-0003-2812-8199

m.blazewski@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

Płaszczyzny administracji elektronicznej

AbstractDownload article

e-government, electronic means of communication, ICT system, management of information

Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń

AbstractDownload article

public assembly, municipal authority, electronic means of communication, zgromadzenie, organ gminy, środki komunikacji elektronicznej, elektroniczna administracja

Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę

AbstractDownload article

volunteer fire department, community, fire protection, funding

Ochrona zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego w procesie budowlanym

AbstractDownload article

local development plan, decision on the conditions for construction and land development, construction freedom, construction process, investor

Ograniczenie wolności budowlanej w ujęciu rozporządzenia Prezydenta RP z 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli

AbstractDownload article

The construction process, the investor, the public interest, the freedom of the construction, Bauprozess, Bauherr, öffentliches Interesse, Baufreiheit

Rola terenowej administracji publicznej w przygotowaniu ludności do przetrwania w sytuacjach kryzysowych

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout