Articles

Witold Małecki : 0000-0002-8819-0317

witold.malecki@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Słowo wstępne

Download article

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa

Download article

Słowo wstępne

Download article

Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego

AbstractDownload article

public economic law, economic law, public law, economic criminal law, branch of law

Współczesne reminiscencje absolutystycznego modelu policji administracyjnej

AbstractDownload article

Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawa „Prawna regulacja działalności turystycznej — rosyjskie tendencje i zagraniczna specyfika”, Soczi, 31 lipca–11 sierpnia 2016 r.

Download article

Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego

AbstractDownload article

private administrative law, escape to private law, public procurement law, prawo administracyjne prywatne, ucieczka do prawa prywatnego, prawo zamówień publicznych

Historia Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

Metoda promocji jako typ metody regulacji

AbstractDownload article

method of regulation, method of promotion, economic law, promotional norms, economic benefits

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych”, Wrocław, 9–10 czerwca 2017 r.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout