Articles

Piotr Hałys

Articles

Zagrożenie terroryzmem bombowym na świecie — strategia przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym NATO oraz (C-IED) na terenie RP

AbstractDownload article

terrorism, international security, anti-terrorism, security threats, special forces, strategy, North Atlantic Alliance, EU.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout