Articles

Beata Sareło-Janiak

Articles

Straż Graniczna w aspekcie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Specyfika przejść lotniczych na przykładzie Placówki SG we Wrocławiu-Strachowicach

AbstractDownload article

Border Guard, terrorism, national security, international security, security threats, airports.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout