Artykuły

Oleh Beley ORCiD: 0000-0003-3762-5111

oleh.beley@uwr.edu.pl

Artykuły

Питання декомунізації пропріального ландшафту України та Польщі: нормативно-правова база і практика

AbstractPobierz artykuł

decommunisation, onomasticon, proper names landscape, urbonymy, dekomunizacja, onomastykon, krajobraz proprialny, urbanonimy

Місце українських сакронімів у національній онімійній системі

AbstractPobierz artykuł

propernames, onomastics, sacronym, religion, extralinguistic factors, nazwa własna, onomastyka, sakronim, religia, czynniki pozajęzykowe

Recenzja: Jaroslav Lipowski, "Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach austriackich. Analiza słowotworczo-statystyczna i graficzna", Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2008

Pobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy