Articles

Maciej Cesarz : 0000-0002-9995-719X

maciej.cesarz@uni.wroc.pl

Articles

Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki Jugosławii

AbstractDownload article

Croatia, Ustaše, Ante Pavelić, Franjo Tuđman, totalitarianism, Fascism, Nazism

Kontrola mobilności a suwerenność terytorialna państw

AbstractDownload article

kontrola mobilności, kontrola graniczna, zarządzanie granicami UE, strefa Schengen, suwerenność terytorialna, mobility control, border control, European Union border management, Schengen area, territorial sovereignty

Narodziny i źródła ideologii faszyzmu chińskiego w okresie Nanking (1927– 1937)

AbstractDownload article

Doktryna rasowa Niezależnego Państwa Chorwackiego (1941–1945)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout