Articles

Mateusz Gałuszka

Articles

Alternacja władzy w wyborach samorządowych na Dolnym Śląsku w latach 2006−2014

AbstractDownload article

local elections, alternation, community, mayor, wybory samorządowe, alternacja, gmina, wójt (burmistrz, prezydent)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout