Articles

Jolanta Behr : 0000-0002-2688-2836

jolantasikora28@gmail.com

Articles

Samorządność gminna i jej gwarancje w Rzeczypospolitej Polskiej i w kraju związkowym Brandenburgia

AbstractDownload article

self-governance, commune, local government, Republic of Poland, Brandenburg Land

Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności

AbstractDownload article

cultural activities, volunteer fire brigades, local communities, forms and extent of acting

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout