Articles

Karol Szczurek

karol.szczurek@uwr.edu.pl

Articles

Artykuł 145a § 1 ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako podstawa do wydania wyroku przesądzającego merytorycznie o sposobie rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy administracyjnej

AbstractDownload article

proceedings before administrative courts, proceedings, judgment, merits, amendment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout