Articles

Małgorzata Szymańska

malgorzataszymanska27@gmail.com

Articles

Aktualność operatywnego modelu wykładni prawa w obliczu postmodernizmu

AbstractDownload article

legal interpretation, rational legislator, postmodernism, modernity, deconstructionism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout