Articles

Agnieszka Olszewska

Articles

Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych

AbstractDownload article

domestic violence, international law, legal regulations, fundamental rights, women rights

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout