Articles

Aneta Baranowska

Articles

Identity forming process in a total institution as exemplified by the soldiers–inhabitants of Camp Babylon in Iraq

Download article

Świat bez granic — ale nie dla ludzi. Współczesne procesy demograficzne i wynikające z nich zagrożenia w kontekście globalizacji

AbstractDownload article

globalization, borders, demographic aging, demographic pressure

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout