Articles

Mateusz Paplicki : 0000-0002-4169-9298

Articles

Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę

AbstractDownload article

privatization of the task, fire protection, volunteer fire brigades

Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne

AbstractDownload article

medical services, medical entity, health care, patient’s rights, medical law

Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego

AbstractDownload article

emergency medicine, medical document, medical law, forensic medicine

Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne

AbstractDownload article

firefighter, waste fire, fume toxicity, health hazard

Sprawozdanie z konferencji „Ochotnicze straże pożarne — tradycja, samorząd, bezpieczeństwo”

Download article

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout