Articles

Magdalena Tabernacka : 0000-0002-5921-7154

Articles

Antycypacyjna rola przepisów planu miejscowego w systemie zapewniania bezpieczeństwa ludności w stanie klęski żywiołowej

AbstractDownload article

Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji

AbstractDownload article

mediation, mediator, public administration, environment organization

The phenomenon of privatization of public professions as one of the elements of political changes in Poland

AbstractDownload article

Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka

AbstractDownload article

public authorities, Prosecutor’s Office, assistant, efficiency, rationality

Urbanizacja a obszar działań administracji publicznej

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout