Articles

Paweł Dobrzański

Articles

Rola państwa we współczesnej gospodarce rynkowej

AbstractDownload article

Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

AbstractDownload article

konkurencyjność, efektywność, efektywność względna, metoda badania efektywności DEA, edukacja, competitiveness, efficiency, relative effectiveness, DEA efficiency method, education

Pojęcie efektywności i konkurencyjność gospodarek rynkowych

AbstractDownload article

competitiveness, efficiency, economic system, konkurencyjność, efektywność, system gospodarczy

Innowacyjność jako kluczowy element konkurencyjności gospodarek Polski i Finlandii

AbstractDownload article

Amerykańskie korzenie kryzysu gospodarczego końca pierwszej dekady XXI wieku

AbstractDownload article

System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

AbstractDownload article

competitiveness, education system, models of economic growth, endogenous economic growth, innovation

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – problemy konkurencyjności systemów gospodarczych

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout