Articles

Aldona Sobiecka

Articles

Aktywność wynalazcza w sektorze technologii związanej z niedosłuchem w konfrontacji z bodźcami popytowymi

AbstractDownload article

patents, innovations, disability, hearing impairment

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout