Articles

Jakub Maciej Łubocki : 0000-0002-1957-0682

Articles

„Biblia królowej Zofii” — od rękopisu do formy cyfrowej

AbstractDownload article

Bible of Queen Sophia, Queen Sophia’s Bible, Sárospatak Bible, publishing of manuscripts, forms of publications

O problemie wieloznaczności terminu ‘bibliografia’ kolejny raz — o terminie ‘bibliografoznawstwo’ po raz pierwszy

AbstractDownload article

Bibliographic science, terminology, bibliography, bibliografoznawstwo, assessment of terms

Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii

AbstractDownload article

documentary analyses, abstracts, structural abstracts, readability

Projekt bieżącej bibliografi i piśmiennictwa z zakresu organoznawstwa

Download article

Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?

AbstractDownload article

informational publications, derivative sources of information, automatisation of bibliography, automatisation of dictionaries, automatisation of encyclopaedias

Czy słowniki i encyklopedie są źródłami informacji o charakterze pochodnym?

Download article

Okładki druków muzycznych jako ważne zagadnienie badawcze: na marginesie wystawy Obrazki z nut (Wrocław, 19 stycznia–28 lutego 2018)

Download article

Uwagi bibliografa nad Polską bibliografi ą organów Marii Szymanowicz

Download article

Sprawozdanie z wernisażu podsumowującego projekt digitalizacji kroju pisma Bona (Warszawa, 25 listopada 2017)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout