Articles

Damian Dobosz : 0000-0001-7109-7346

Articles

Sygnalizacja problematyki związanej z optymalizacją podatkową pojmowaną jako pomoc publiczna na przykładzie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Apple

AbstractDownload article

tax optimization, Ireland, The European Commission, ASI, AOE, optymalizacja podatkowa, Irlandia, Komisja Europejska

Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną

AbstractDownload article

pytanie prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rzecznik Generalny/Adwokat Generalny, Maciej Szpunar, obsługa posprzedażna, dyrektywa 2011/83, konsument, przedsiębiorca, taryfa podstawowa, połączenie, cel, orzeczenie, prawo, państwo, preliminary question, the Court of Justice of the European Union, Advocate General, Maciej Szpunar, after-sales-service, directive 2011/83, customer, entrepreneur, the basic rate, call, purpose, judgment, law, state

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

AbstractDownload article

glosa, Sąd Najwyższy, własność, małżeństwo, majątek, majątek wspólny, majątek osobisty, Supreme Court, property, marriage, assets, join material propoerty, separate material property

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce

AbstractDownload article

podatek, kryptowaluta, podatek dochodowy, bitcoin, Ministerstwo Finansów, organy podatkowe, tax, cryptocurrency, income tax, bitcoin, Ministry of Finance, tax authorities

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout