Articles

Kamil Minkner

Articles

Metateoretyczne uwagi do koncepcji polityczności Chantal Mouffe w kontekście jej ideologicznych uwikłań

AbstractDownload article

the political, agonism, discourse, conflict theory, metatheory, polityczność, agonizm, dyskurs, teoria konfliktu, metateoria

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout