Articles

Konrad Lipiński

Articles

Zasada domniemania niewinności — próba spojrzenia materialnoprawnego

AbstractDownload article

presumption of innocence, guilt, dogmatic structure of crime

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 roku, III KK 429/13 [o podmiotowym zakresie zastosowania klauzuli antykumulacyjnej]

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout