Articles

Tomasz Tyburcy : 0000-0001-8549-6460

Articles

Czas usiłowania i dokonania kradzieży w sklepie samoobsługowym

AbstractDownload article

theft, misappropriation, attempt, commission

Kradzież karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego (art. 278 § 5 k.k.) jako przykład kryminalizacji na przedpolu czynu zabronionego

AbstractDownload article

theft, misappropriation, cash machine, ownership, possession

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout