Articles

Oksana Ruda

Articles

Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia)

AbstractDownload article

the Second Republic of Poland, the Czechoslovakia, national minority, language policy, schooling, II Rzeczpospolita, Czechosłowacja, mniejszości narodowe, polityka językowa, szkolnictwo

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout