Articles

Borys Tyshchyk

Articles

Правові засади виникнення папських володінь в Італії (III–VI ст.)

AbstractDownload article

edykt Galiena, edykt Galeriusza, edykt mediolański, konstytucja Konstantyna, kodeks teodozjański, the edict by Halliyen, the edict by Galleriy, the edict of Milan, the Constitution of Constantine, the Code of Theodosius

Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout