Articles

Justyna Przedańska : 0000-0002-3558-3969

Articles

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem

AbstractDownload article

public-private partnership, public administration, public tasks

Czy spór między naturalizmem a antynaturalizmem ma znaczenie dla nauki prawa administracyjnego?

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout