Articles

Henryk Jaroszewicz : 0000-0003-2840-355X

Articles

Zleksykalizowane porównania w języku polskim i serbskim jako baza derywacyjna

AbstractDownload article

frazeologizam, komparativni frazeologizam, derivacija frazeologizama, univerbacija, phraseology, derivation, metaphor

Norma a wariancja frazeologiczna w języku polskim oraz serbskim

AbstractDownload article

language norm, phraseological unit, variance

Zwrot frazeologiczny jako baza w polskiej i serbskiej derywacji międzyfrazeologicznej

AbstractDownload article

phraseology, derivation, verbal idiom

Język czarnogórski na rozdrożu. Główne kierunki polityki językowej w Czarnogórze po 1991 roku

AbstractDownload article

language policy, standarization, Montenegrin language, Serbian language, Serbo- Croat language, језичка политика, стандардизација, црногорски језик, српски језик, срп- скохрватски језик

Recenzja: Władysław Lubaś, Polityka językowa, Komparacja Współczesnych Języków Słowiańskich 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009

Download article

Derywacja frazeologiczna w  języku polskim i  serbskim

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout