Articles

Muriel Waterlot : 0000-0002-1665-2543

Articles

Cultuurverschillen in de hantering van beleefdheidsstrategieën in Vlaamse, Nederlandse en Poolse direct mailbrieven

AbstractDownload article

Aanspreekvormen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse onlinepersoneelsadvertenties voor hoogopgeleiden

AbstractDownload article

Bevordering van interculturele competentie in het universitair vertaalonderwijs

AbstractDownload article

Welke didactische aanpak voor vt-vertaalcolleges in het universitaire vreemdetalenonderwijs?

AbstractDownload article

foreign language teaching, didactics of translation, higher education, teaching model

Schrijfpraktijk in zakelijke brieven. Een vergelijkende studie van de hantering van beleefdheitsstrategieen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct-mailbrieven

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout