Articles

Ewelina Twardoch-Raś : 0000-0002-2497-8463

Articles

Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych

AbstractDownload article

medical image, phenomenon, agency, non-human actors, posthumanism, obraz medyczny, fenomen, sprawczość, aktorzy nie-ludzcy, posthumanizm

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout