Articles

Andrzej Borkowski : 0000-0002-7980-9835

Articles

Edycje i struktura "Ogrodu, ale nie plewionego" Wacława Potockiego

AbstractDownload article

Dobro wspólne przesłanką współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w obszarze gospodarki komunalnej

AbstractDownload article

Pomoc publiczna jako funkcja państwa wobec społecznej gospodarki rynkowej

AbstractDownload article

Recenzja: Maciej Etel, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, ss. 408

Download article

Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału

AbstractDownload article

real property trade, free movement of capital, European Union, internal market, common market

Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą

AbstractDownload article

regulated business activity, supervision, register of regulated business activity, entrepreneur, regulowana działalność gospodarcza, nadzór, rejestr działalności regulowanej, przedsiębiorca

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout