Articles

Wioletta Jedlecka : 0000-0002-0542-9303

Articles

Go to page: 12 > >>

Procedura jako sposób rozwiązywania sporów i legitymizacji w procesach integracji europejskiej

AbstractDownload article

Dysocjacja jako hard case w systemie prawa karnego materialnego

AbstractDownload article

Znęcanie nad zwierzęciem w doktrynie prawa karnego i w orzecznictwie sądowym — kilka uwag tytułem wstępu do rozważań o prawnej ochronie zwierząt

AbstractDownload article

Prawnopolityczny wymiar europejskiej tożsamości

AbstractDownload article

Zagadnienie deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej

AbstractDownload article

O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej

AbstractDownload article

Okrucieństwo wobec zwierząt z punktu widzenia psychologii i filozofii — zarys problemu

AbstractDownload article

Kobieta dla kobiety (w świecie islamu)

AbstractDownload article

women, feminism, islam, discrimination, gender equality, emancipation, жінка, фемінізм, іслам, дискримінація, гендерна рівність, емансипація

Podstawowe formy prawne działania administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt

AbstractDownload article

Wielokulturowość w procesie integracji europejskiej

Download article

The derivative concept of legal interpretation in EU law

AbstractDownload article

wykładnia derywacyjna, sytuacja wykładni, prounijna interpretacja, doktryna acte clair, walidacyjno-derywacyjna wykładnia

Recenzja: How can neurolaw contribute to lawyers? Review of T. Matthias Spranger (editor), International Neurolaw. A  comparative analysis, Springer-Heidelberg- Dordrecht-London-New York 2012, pp. 424

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout