Articles

Katarzyna Liżyńska

Articles

Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie

AbstractDownload article

defamation, burden of proof, guilt, exclusion of unlawfulness

Detention in petty offense cases

AbstractDownload article

liberty, fundamental human rights, offense, detention, coercive measures

The substitute forms of primary penalties executions within petty offenses

AbstractDownload article

Petty Offences Code, substitution punishment, prevention, fine, arrest, restriction of liberty, socially useful work

Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka

AbstractDownload article

petty offences proceedings, adversarial system, amendment, evidentiary initiative

Konsensualne sposoby zakończenia procesu w sprawach o wykroczenia

AbstractDownload article

consensual ways, perpetrator, rights, mediation, the conflict penalty

Kilka refleksji nad definicją handlu ludźmi

Download article

Z problematyki czynów przepołowionych

AbstractDownload article

petty crimes, hybrid offences, misdemeanors

Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń

AbstractDownload article

restitution, damage compensation, penal measure

O celowości kary grzywny za wykroczenia

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout