• Recenzja: Niemcy Wschodnie a mocarstwa zachodnie Katarzyna Gelles, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych, Wrocław 2011, ss. 464

Recenzja: Niemcy Wschodnie a mocarstwa zachodnie Katarzyna Gelles, Niemiecka Republika Demokratyczna wobec zachodnich mocarstw okupacyjnych, Wrocław 2011, ss. 464

Agata Zielińska
Google Scholar Agata Zielińska
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.