• Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012

Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012

Alicja Nowakowska
Google Scholar Alicja Nowakowska
Publikacja:

Abstrakt

Recenzja
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.