Artykuły:
Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka
Prawo, 311. Studia Historycznoprawne, 2010, Strony 209 - 228
Pobierz artykuł PDF
O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej
Prawo, 314. Studia historycznoprawne, 2012, Strony 57 - 77
Pobierz artykuł PDF
Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich
Prawo, 315/2, 2013. Studia historycznoprawne, Strony 33 - 50
Pobierz artykuł PDF
Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami
Prawo, 316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 121 - 133
Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w   świetle prospektów Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa
Prawo, 319, Studia Historycznoprawne, 2015, Strony 141 - 153
Pobierz artykuł PDF
Poglądy legislatorów Polski stanisławowskiej na zasadę równości w projektach reform praw kryminalnych
Prawo, 324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 115 - 128
Pobierz artykuł PDF
Rozwój sądownictwa w sprawach o zbrodnie stanu w przedrozbiorowej Polsce
Prawo, 325, Studia historycznoprawne, 2018, Strony 105 - 120
Pobierz artykuł PDF
Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588
Prawo, 328, Studia Historycznoprawne, 2019, Strony 67 - 84
Pobierz artykuł PDF