Artykuły:
Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
Prawo, 313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 179 - 189
Pobierz artykuł PDF
Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, 311. Studia Historycznoprawne, 2010, Strony 327 - 340
Pobierz artykuł PDF
Dwużeństwo bigamia w kodeksach karnych obowiązujących w Drugiej Rzeczypospolitej
Prawo, 310. Studia Historycznoprawne, 2009, Strony 181 - 195
Pobierz artykuł PDF
Ochrona miru domowego w prawie karnym Drugiej Rzeczypospolitej
Prawo, 305. Studia historycznoprawne..., 2008, Strony 249 - 262
Pobierz artykuł PDF
Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
Prawo, 315/2, 2013. Studia historycznoprawne, Strony 161 - 173
Pobierz artykuł PDF
Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
Prawo, 316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 209 - 218
Uwagi o instytucji przedawnienia w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, 319, Studia Historycznoprawne, 2015, Strony 183 - 194
Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
Prawo, 321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 215 - 228
Pobierz artykuł PDF
Szkoły prawnicze jako przykład „demokratyzacji” wymiaru sprawiedliwości w początkach Polski Ludowej
Prawo, 324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 247 - 262
Pobierz artykuł PDF
Główne założenia projektów ustaw o odpowiedzialności nieletnich na gruncie prawa karnego, opracowanych w początkach II Rzeczypospolitej
Prawo, 325, Studia historycznoprawne, 2018, Strony 145 - 161
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja zasady instancyjności w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku
Prawo, 328, Studia Historycznoprawne, 2019, Strony 179 - 198
Pobierz artykuł PDF