Artykuły:
Dzieje Zakładu Historii Administracji
Przegląd Prawa i Administracji, 100, 2015. Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, cz. 1 i 2, Strony 17 - 29
Pobierz artykuł PDF
Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku
Prawo, 313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 191 - 204
Pobierz artykuł PDF
Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku
Prawo, 311. Studia Historycznoprawne, 2010, Strony 341 - 352
Pobierz artykuł PDF
Wybór sołtysa i podsołtysa w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 r.
Prawo, 310. Studia Historycznoprawne, 2009, Strony 169 - 179
Pobierz artykuł PDF
Miedza droższa niż pole. Wybrane problemy granic gruntowych w szlacheckiej Wielkopolsce
Prawo, 305. Studia historycznoprawne..., 2008, Strony 271 - 281
Pobierz artykuł PDF
Wybór zarządu gminy wiejskiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku
Prawo, 314. Studia historycznoprawne, 2012, Strony 141 - 153
Pobierz artykuł PDF
Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku
Prawo, 315/2, 2013. Studia historycznoprawne, Strony 175 - 188
Pobierz artykuł PDF
Komisariaty i wójtostwa obwodowe w Wielkopolsce 1919–1935. Kilka uwag o praktycznym działaniu
Prawo, 321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 203 - 214
Pobierz artykuł PDF
Samorząd terytorialny w poglądach Stanisława Podwińskiego
Prawo, 324, Studia Historycznoprawne, 2017, Strony 187 - 199
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie w życie przepisów ustawy scaleniowej z 1933 roku w gminach wiejskich zachodniej Rzeczypospolitej
Prawo, 325, Studia historycznoprawne, 2018, Strony 217 - 228
Pobierz artykuł PDF
Zmiany polskiego prawa samorządowego w 1938 roku
Prawo, 328, Studia Historycznoprawne, 2019, Strony 199 - 211
Pobierz artykuł PDF