• Tom 313 Nr (2011): 313. Studia Historycznoprawne, 2011

Tom 313 Nr (2011): 313. Studia Historycznoprawne, 2011

[71]

Apokéryksis
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 7 - 28
Pobierz artykuł PDF
Zakaz posiadania niewolników-chrześcijan przez Żydów według Kodeksu Teodozjańskiego
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 29 - 39
Pobierz artykuł PDF
Odofredus
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 41 - 52
Pobierz artykuł PDF
Spór o Księstwo Oleśnickie w latach 1647–1649. Ze studiów nad publicznoprawną pozycją książąt śląskich
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 53 - 66
Pobierz artykuł PDF
Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 67 - 90
Pobierz artykuł PDF
Krajowy Zakład Ubezpieczeń Śląska w latach 1914–1945
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 91 - 110
Pobierz artykuł PDF
Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczypospolitej
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 111 - 146
Pobierz artykuł PDF
Podstawy formalne roszczenia o wydanie niesłusznego wzbogacenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 147 - 158
Pobierz artykuł PDF
Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego z 1930 roku
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 159 - 177
Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja recydywy w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 179 - 189
Pobierz artykuł PDF
Wybór rady gminy w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej w 1933 roku
313. Studia Historycznoprawne, 2011, Strony 191 - 204
Pobierz artykuł PDF