• Tom 316 Nr 2 (2014): 316/2, Studia historycznoprawne, 2014

Tom 316 Nr 2 (2014): 316/2, Studia historycznoprawne, 2014

[71]

Profesor Alfred Konieczny
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 5 - 8
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 9 - 16
Pobierz artykuł PDF
Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 17 - 26
Pobierz artykuł PDF
Adopcja w kodeksie z Gortyny
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 27 - 38
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o historii rzymskiego prawa handlowego
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 39 - 48
Pobierz artykuł PDF
De falcone Bartolusa de Saxoferrato
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 49 - 64
Pobierz artykuł PDF
Wolny wilkierz manów weichbildu i miasta Zielonej Góry z 1418 roku
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 93 - 105
Zobowiązania agentów morskich i agentów handlowych w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 107 - 119
Sądownictwo administracyjne na ziemiach polskich pod zaborami
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 121 - 133
Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 135 - 148
Nadzwyczajni dwudziestoletni — rzecz o najmłodszych profesorach zwyczajnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811−1945
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 149 - 160
Umowy polsko-niemieckie w sprawie amnestii z lat 1919−1922
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 161 - 176
Kilka uwag o Komisji dla spraw oszczędności państwowych z 1920 r.
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 177 - 186
Przedsiębiorstwo w projekcie części ogólnej kodeksu cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1928−1932
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 187 - 207
Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 209 - 218
Kształtowanie się regionu wałbrzyskiego jako jednostki podziału terytorialnego
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 219 - 228
Kwalifikacja zabytków i ich ochrona w Czechosłowacji w latach 1945–1958
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony 229 - 251

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa [68]

wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
316/2, Studia historycznoprawne, 2014, Strony
Pobierz artykuł PDF