• Tom 321 Nr (2016): 321, Studia Historycznoprawne, 2016

Tom 321 Nr (2016): 321, Studia Historycznoprawne, 2016

[71]

Strony redakcyjne i spis treści
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 1 - 9
Pobierz artykuł PDF
Iniuria post mortem testatoris w prawie rzymskim okresu klasycznego w świetle koncepcji iniuria indirecta
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 11 - 28
Pobierz artykuł PDF
O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt Makrobiusz, Saturnalia 3,17
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 29 - 55
Pobierz artykuł PDF
Zasada „wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem” w pewnym konsylium Alexandra Tartagnusa
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 57 - 72
Pobierz artykuł PDF
Dom Miśnia rodu Derów herbu Doliwa
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 73 - 113
Pobierz artykuł PDF
Zjazd książąt śląskich z 1329 roku
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 115 - 138
Pobierz artykuł PDF
Koncepcje merkantylistyczne a ich wykorzystanie w Republice Zjednoczonych Prowincji
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 139 - 157
Pobierz artykuł PDF
Dziekani Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu w latach 1811–1911
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 159 - 171
Pobierz artykuł PDF
Wojciech Bandrowski — zapomniany burmistrz miasta Tarnowa z lat 1867–1870. Przyczynek do biografii
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 173 - 186
Pobierz artykuł PDF
Kwestie prawne związane z rozwiązaniem zrzeszeń wolnomularskich w II Rzeczypospolitej
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 187 - 201
Pobierz artykuł PDF
Komisariaty i wójtostwa obwodowe w Wielkopolsce 1919–1935. Kilka uwag o praktycznym działaniu
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 203 - 214
Pobierz artykuł PDF
Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 215 - 228
Pobierz artykuł PDF
Regulacje prawne spółki cywilnej według ustawodawstw pozaborowych w II RP
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 229 - 265
Pobierz artykuł PDF
Administracyjnoprawne aspekty zmian powtarzających się nazw ulic Wrocławia po II wojnie światowej
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 267 - 296
Pobierz artykuł PDF
Noty o autorach
321, Studia Historycznoprawne, 2016, Strony 297 - 298
Pobierz artykuł PDF