• Tom 323 Nr (2017): 323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017

Tom 323 Nr (2017): 323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017

[71]

Strony redakcyjne i spis treści
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 1 - 8
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 9 - 9
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 11 - 11
Pobierz artykuł PDF

Władza publiczna a zagadnienia bezpieczeństwa i dobrostanu jednostek [243]

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 101 - 112
Pobierz artykuł PDF
Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 113 - 127
Pobierz artykuł PDF
Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze… Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 129 - 149
Pobierz artykuł PDF
Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 151 - 160
Pobierz artykuł PDF
Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 161 - 171
Pobierz artykuł PDF
Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 173 - 182
Pobierz artykuł PDF

Władza publiczna a podmioty działalności gospodarczej [244]

Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 185 - 197
Pobierz artykuł PDF
Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 199 - 210
Pobierz artykuł PDF
Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach o cofnięcie koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 211 - 221
Pobierz artykuł PDF
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego wynikające z pakietu prawnego UKC. Wybrane aspekty
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 223 - 233
Pobierz artykuł PDF
Prawo przedsiębiorców — przedsiębiorca i reglamentacja na nowo?
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 235 - 245
Pobierz artykuł PDF
Implementation of the State Regulatory Policy in Ukraine
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 247 - 251
Pobierz artykuł PDF
Metoda promocji jako typ metody regulacji
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 253 - 261
Pobierz artykuł PDF
Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 263 - 275
Pobierz artykuł PDF
Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 277 - 287
Pobierz artykuł PDF
O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 289 - 297
Pobierz artykuł PDF
Gospodarka komunalna — samodzielność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego a interes publiczny
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 299 - 310
Pobierz artykuł PDF

Władza publiczna a problemy współczesnego społeczeństwa [242]

Płaszczyzny administracji elektronicznej
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 15 - 23
Pobierz artykuł PDF
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 25 - 34
Pobierz artykuł PDF
Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 35 - 45
Pobierz artykuł PDF
Prawo inspirowane życiem — nowy czeski Kodeks cywilny regulacja prawa spadkowego
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 47 - 56
Pobierz artykuł PDF
Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przypadku
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 57 - 65
Pobierz artykuł PDF
Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 77 - 85
Pobierz artykuł PDF
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi — na przykładzie stowarzyszeń i fundacji
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 87 - 97
Pobierz artykuł PDF
Uwagi na tle kodeksowej regulacji kar administracyjnych
323. Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, 2017, Strony 67 - 76
Pobierz artykuł PDF