• Najstarszy zachowany kodeks rękopiśmienny powstały na ziemiach polskich?

Najstarszy zachowany kodeks rękopiśmienny powstały na ziemiach polskich? Ewangelistarz Płocki z XII wieku w świetle badań paleograficznych zapisków o cudach z 1148 roku w Biblii Płockiej

Jacek Tomaszewski
Google Scholar Jacek Tomaszewski
Publikacja:

Abstrakt

Analiza paleograficzna pisma zapisków o cudach w katedrze płockiej z 1148 roku w Biblii Płockiej oraz Ewangelistarza Płockiego. Domniemane pochodzenie pisarza z klasztoru św. Wawrzyńca lub św. Jakuba w Liège. Hipotezy o powstaniu zapisków o cudach w katedrze płockiej między rokiem 1160 a 1170 oraz o napisaniu Ewangelistarza w opactwie św. Wojciecha w Płocku. Ewangelistarz Płocki prawdopodobnie najlepiej udokumentowanym zabytkiem pod względem polskiej proweniencji wśród najstarszych zachowanych kodeksów rękopiśmiennych.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.