• O Janie Żdżarowskim i jego znaku notarialnym użytym w nietypowej funkcji ekslibrisu

O Janie Żdżarowskim i jego znaku notarialnym użytym w nietypowej funkcji ekslibrisu

Jakub Łukaszewski
Google Scholar Jakub Łukaszewski
Publikacja:

Abstrakt

Ekslibris przypisywany w literaturze Wojciechowi Strzałkowskiemu, najstarszy tego rodzaju polski księgoznak odbijany za pomocą klocka drzeworytniczego na kartach książkowych, rzeczywiście należał do Jana Żdżarowskiego. Pierwotnie Żdżarowski używał klocka do wykonywania znaku notarialnego — to najstarszy taki przypadek z terenów Polski. Narzędzie wykonano około 1517–1518 roku, na pewno przed 26 stycznia 1519 roku.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.