• Faksymilia jako typ publikacji książkowej — definicja, typologia, edytorstwo i funkcje

Faksymilia jako typ publikacji książkowej — definicja, typologia, edytorstwo i funkcje

Patryk Koblischke
Google Scholar Patryk Koblischke
Publikacja:

Abstrakt

Historia faksymiliów i stan badań. Pojęcie „faksymile” w opracowaniach zagranicznych. Faksymile a reprint. Typologia. Funkcjonalna koncepcja faksymile. Funkcje i cechy faksymile.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.