• Materiały do stanu zbiorów starych druków w Polsce

Materiały do stanu zbiorów starych druków w Polsce

Konrad K. Szymański
Google Scholar Konrad K. Szymański
Publikacja:

Abstrakt

Potrzeba stworzenia informatora o zbiorach starych druków w Polsce. Cele i założenia metodologiczne opracowania. Wykaz instytucji zawierających stare druki z podaniem stanu zbiorów i literatury przedmiotu.
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.