Artykuły:
Książę Antiochii Renald de Châtillon † 1187 — przodek władców Polski
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 27 - 50