Artykuły:
Prawo udziału w turniejach rycerskich
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 51 - 61