Artykuły:
Nobilitacje cudzoziemców: Gabriela Bekesza i Franciszka Wesseliniego
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 75 - 98