Artykuły:
Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie — praktyka i prawo
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 115 - 132