Artykuły:
Symbolika godeł herbowych współczesnych ordynariuszy diecezji polskich
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 143 - 161