Artykuły:
Jak wyglądał herb Tuczyńskich de Wedel?
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 171 - 175