Artykuły:
Rodzina Małyszczyńskich herbu własnego Przyczynek do dziejów nieznanej szlachty polskiej
Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, 8 (19), 2008, Strony 177 - 186